Έκτακτη και επείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου

Petite Perle 300×250

Εκτάκτως και δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου.  Η συνεδρίαση γίνεται ως κατεπείγουσα καθώς η Τρίτη 16 Απριλίου είναι η τελευταία ημερομηνία έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τον Τεχνικό Έλεγχο των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Η σχετική πρόσκληση αναφέρει:

"Την Δευτέρα 15-4-2024 θα πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
και ώρα λήξης 11.00 π.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 , προκειμένου να
ληφθεί απόφαση στα παρακάτω μοναδικό θέμα .
Ο λόγος που καθιστά την παρούσα συνεδρίαση κατεπείγουσα, είναι η
καταληκτική ημερμηνία της έκδοσης χ ρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για
τον Τεχνικό Έλεγχο των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, έως την Τρίτη 16 -4-2024.
Η ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας δι άταξης θα πραγματοποιηθεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ