Δήμος Μαλεβιζίου: Προθεσμία μέχρι 30 Απριλίου για τον καθαρισμό οικοπέδων

Petite Perle 300×250

Μέχρι 30 Απριλίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν στην αποψίλωση τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο αλλά και με το κόστος καθαρισμού, αναφέρει ανακοίνωση του δήμου Μαλεβιζίου.
Η προθεσμία αφορά ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους.
Ο καθαρισμός πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσματα.
β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα ξερά κλαδιά.
γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
Παράλληλα όμως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού καθώς απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών οικοπέδων για τον καθαρισμό τους, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο των πενήντα λεπτών (50), ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου (αρθ. 94 του Ν.3852/2010).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ