Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, ως προεδρεύουσα Περιφέρεια στο εκτελεστικό συμβούλιο της ένωσης AREPO μέσω τηλεδιάσκεψης

Τελευταία Ενημέρωση:

Η πρόεδρος της ένωσης AREPO Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη προήδρευσε στο εκτελεστικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην έναρξη του εκτελεστικού συμβουλίου η Χουδετσανάκη αναφέρθηκε στην επίσκεψη στην Κύπρο της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Κρήτης ως Προέδρευσα Περιφέρειας της Ένωσης AREPO αλλά και στα αποτελέσματα των συναντήσεων τόσο με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος   Κώστα Καδή όσο και με τους εκπροσώπους αναπτυξιακών και παραγωγικών φορέων.    

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν: 1) Την προετοιμασία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, 2) Την οργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης σε εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στα θέματα υποχρεωτικής επισήμανσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και 3) Ενημέρωση πάνω σε οικονομικά θέματα και τις εξελίξεις στις δράσεις που έχει αναπτύξει η ένωση AREPO. 

Στο εκτελεστικό συμβούλιο συμμετείχαν ο κ. Nikola Bertnelli, Πρόεδρος ο κ. Guglielmo Garagnani αντιπρόεδρος της κοινοπραξίας Parmigianno Regianno αντίστοιχα, o Joan Guide Tresanchez, Ταμίας της ένωσης AREPO και η κα Delia Colomer από την Περιφέρεια Καταλονίας. Επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ένωσης κ. Laurent Gomez, η υπεύθυνη πολιτικής της αντιπροσωπείας της ένωσης στις Βρυξέλλες κα Francesca Alampi και ο Νικόλαος-Χαράλαμπος Πίτερης ως επιστημονικός υπεύθυνος της Περιφέρειας Κρήτης  σε θέματα της ένωσης AREPO.

Related Articles