Αντιπεριφερειάρχης Χανίων: Ζητά τρίμηνη παράταση για τους δασικούς χάρτες

by RAFAELA MPERKH

Τελευταία Ενημέρωση:

Επιστολή προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων σχετικά με το αίτημά του για τρίμηνη παράταση προς υλοποίηση και ενσωμάτωση πρόδηλων σφαλμάτων, καθώς και για τη λήξη της υποβολής αντιρρήσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη για την Π. Ε. Χανίων.

Τρεις ημέρες έχουν απομείνει ως την ανάρτηση των διορθωμένων δασικών χαρτών στην Π.Ε. Χανίων, κι ακόμη δεν έχει χορηγηθεί παράταση όπως από πολλές “φωνές” έχει ζητηθεί, προκειμένου να ενσωματωθούν αλλαγές από μεγάλο όγκο πρόδηλων σφαλμάτων. Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, με επιστολή τους προς τον υπουργό και υφυπουργό περιβάλλοντος ζητά άμεση παρέμβαση.

Η επιστολή

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ και Κύριε Υφυπουργέ,

Με το με αρ. πρωτ. 7695/12.01.2022 έγγραφό μας ζητούσαμε τη χορήγηση τουλάχιστον τρίμηνης παράτασης για την ενσωμάτωση των προδήλων σφαλμάτων και αντιστοίχως για τη λήξη υποβολής αντιρρήσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους πρέπει να δοθεί η παράταση αυτή.

Η αιτούμενη παράταση δεν έχει μέχρι σήμερα χορηγηθεί, ενώ σε τρεις ημέρες, στις 10/02/2022, επίκειται η ανάρτηση των διορθωμένων δασικών χαρτών στην Π.Ε. Χανίων όσον αφορά στην κατηγορία των προδήλων σφαλμάτων. Ανάρτηση που δεν θα έχει ενσωματώσει μεγάλο όγκο προδήλων σφαλμάτων τα οποία ενώ έχουν υποβληθεί δεν έχουν εξεταστεί από τη Δ/νση Δασών Χανίων, με αρκετά από αυτά να αφορούν στον κυρωμένο δασικό χάρτη.

Επανερχόμαστε λοιπόν ζητώντας επιτακτικά τη χορήγηση τρίμηνης παράτασης στις προθεσμίες ενσωμάτωσης προδήλων σφαλμάτων και υποβολής αντιρρήσεων για τον αναρτημένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Χανίων, επισημαίνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με έντονες αντιδράσεις από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς. Πέραν των αντιδράσεων, ο αναμορφωμένος δασικός χάρτης θα είναι πλημμελής με πολλά και μεγάλα σφάλματα, με εγγυημένη αποτυχία σε ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, αποτέλεσμα το οποίο είμαι βέβαιος ότι ουδείς επιθυμεί.

Πηγή: cretalive

Related Articles