Σχολιασμός θεμάτων για τα Αρχαία Ελληνικά από το φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι σήμερα είναι στο σύνολο τους διατυπωμένα με σαφήνεια και καλύπτουν όλο το εύρος των εξεταζόμενων ενοτήτων. Στο διδαγμένο κείμενο οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Πολιτικά του Αριστοτέλη και στον Επίκτητο συνδυασμός αναμενόμενος στον οποίο καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά. Το θέμα Α1 δεν παρουσιάζει καμιά δυσκολία ( δεν ζητείται επισήμανση χωρίων ). Ακολούθως τα θέματα Β3 και Β4 είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα και δεν δημιουργούν δυσκολίες. Τέλος, οι δύο ερμηνευτικές ερωτήσεις είναι διατυπωμένες ξεκάθαρα και απαντούν στα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου ενώ το παράλληλο κείμενο είναι σύντομης έκτασης και κατανοητό χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες. Ως προς αδίδακτο κείμενο, δόθηκε απόσπασμα από το Α’ βιβλίο της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Το χωρίο που ζητήθηκε για μετάφραση δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, ωστόσο χρειαζόταν προσοχή και μάλιστα βοηθητικά για τους μαθητές λειτούργησε η απόδοση λέξεων με παραπομπή. Ανάλογα η ερμηνευτική ερώτηση στηρίζεται σε σαφή σημεία του αποσπάσματος. Οι ασκήσεις κινούνται στο πλαίσιο που αναμενόταν, υπάρχουν σημεία εύκολα στη γραμματική και το συντακτικό αλλά και σημεία που απαιτούν προσοχή στους ζητούμενους τύπους. Συνολικά, είναι προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Ελένη Κασωτάκη

Κατερίνα Καλομοίρη

Φιλόλογοι του φροντιστηρίου ‘’ΚΥΚΛΟΣ’’

Related Articles