Σύντομος σχολιασμός των θεμάτων ΑΟΘ από το Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΛ

Τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ήταν κατανοητά και σαφή στο σύνολο τους. Απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν πολύ καλά. Υπήρξε η ανάλογη κλιμακούμενη δυσκολία ενώ το Θέμα Γ και Δ  απαιτούσε πολύ καλή διαχείριση μαθηματικών πράξεων σε συνδυασμό με την θεωρία. 

Παπαδάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος του φροντιστηρίου ‘’ΚΥΚΛΟΣ’’

Related Articles