Περιφέρεια Ηρακλείου: Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για την αριθμ. 332150/31.10.2022
Προκήρυξη χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης  του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω επαναλαμβανόμενων τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  OPENMARKET του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ».  
Η Περιφέρεια Κρήτης υποχρεώνεται να δώσει νέα παράταση για την υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 332150/31.10.2022 χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης λόγω επαναλαμβανόμενων τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open market,  η οποία είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και στην οποία η Περιφέρεια δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης στην λειτουργία της .  
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/  Το εγχειρίδιο απλού χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τις οδηγίες για την υποβολή  της αίτησης ανοίγει από αυτόν το σύνδεσμο. Όλα τα δικαιολογητικά και η αίτηση μετατρέπονται σε αρχεία τύπου pdf και στη συνέχεια μεταφορτώνονται  στο σύστημα. Μετά από παρέμβαση της Περιφέρειας προς το  Υπουργείο δημιουργείται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών για όσους έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα ελλιπή αίτηση.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 1.11.2022 ώρα 7.00 έως  5.2.2023 ώρα 23:59

Η προκήρυξη (ΑΔΑ:ΩΝΞ27ΛΚ-88Β), η αποφάσεις τροποποίησης/παράτασης χρόνου υποβολής των αιτήσεων (ΑΔΑ: 61Υ47ΛΚ-ΝΒΑ) και (ΑΔΑ: ΨΛΜΕ7ΛΚ-Σ3Β) και  και τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων  μπορούν επίσης να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο https://www.crete.gov.gr/emporio και στο Ο.Π.Σ.Α.Α..  
Περισσότερες πληροφορίες:
Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, Χριστοδουλάκη Μαρία,  [email protected], 2813410-287, -255
ΠΕ Ηρακλείου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου: Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία [email protected], [email protected], [email protected] 2813410422, , 2813410452, 2813410457
ΠΕ Ρεθύμνου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου:  Γεωργουλάκη Ουρανία, Πενθερουδάκη Ειρήνη, [email protected], [email protected]
τηλ. 2831340708, 2831340866
ΠΕ Χανίων: Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου : Ξανθάκης Γιώργος, Λιονάκη Αρτεμησία, [email protected], [email protected], τηλ.2821345845, 2821345850 ΠΕ Λασιθίου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου:: Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα, Κουτουλάκη Ελένη, [email protected], [email protected], τηλ. 2841340564, 2841340565.                                                                                       
                                                                                                                                               

Related Articles