Δήμος Ηρακλείου: Έναρξη διαδικασίας κατάθεσης Εντολών Τοποθέτησης (Voucher) για το ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους ωφελούμενους γονείς / φροντιστές ενηλίκων και ανηλίκων ΑμεΑ που έχουν Εντολή Τοποθέτησης (voucher), ότι ξεκινά η διαδικασία Εγγραφών, Τοποθετήσεων στο Κ.Δ.Α.Π ΑμεΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο 2023-2024.

Οι δικαιούχοι γονείς/φροντιστές που διαθέτουν Εντολή Τοποθέτησης (Voucher) μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την εγγραφή και τοποθέτηση των ΑμεΑ στη δομή του Κ.Δ.Α.Π ΑμεΑ , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου.

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται εγγράφως και μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους γονείς/φροντιστές από την Δευτέρα 28/08/2023 έως την Παρασκευή 01/09/2023, από 09:00 έως 14:30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, επί της οδού Ανδρόγεω 2, 1ος όροφος.  Συνημμένα στις αιτήσεις θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Voucher και η μοριοδότηση από την ΕΕΤΑΑ.

Η δομή λειτουργεί σε 2 βάρδιες  ως εξής:

(α) Πρωινή βάρδια για ενήλικα ΑμεΑ εκτός σχολικής φοίτησης και

(β) Απογευματινή βάρδια για ΑμεΑ που φοιτούν σε σχολικές μονάδες

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιμες θέσεις θα καταρτισθεί πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τη μοριοδότηση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

Η δέσμευση του Voucher γίνεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των ωφελούμενων γονέων / φροντιστών και του φορέα υλοποίησης.

H αίτηση εδώ

                                                                                                    

Κρήτη - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ