ΕΠΣΗ: Κλήσεις σε απολογία για τις 29 Ιανουαρίου

Με την παρακάτω ανακοίνωση της, η ΕΠΣΗ καλεί σε απολογία τρία σωματεία, στις 29 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Η.

ΠΡΟΣ ΤO  ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ΤΥΛΙΣΟΣ

ΘΕΜΑ : ΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Η., καλεί την ΤΡΙΤΗ 29/01/2019 και ώρα 18.30', το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας καθώς επίσης και τον εκπρόσωπό σας, κ. Κουβίδη Βασίλη, σε γραπτή ή προφορική απολογία, για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος, της 19/01/2019,  ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΤΥΛΙΣΟΣ.

Τυχόν υπομνήματά σας και σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν στη Γραμματεία της παρούσας Πειθαρχικής Επιτροπής μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Η.

ΠΡΟΣ ΤO  ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ΠΟΡΟΣ      

ΘΕΜΑ : ΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Η., καλεί την ΤΡΙΤΗ 29/01/2019 και ώρα 18.30', το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας, σε γραπτή ή προφορική απολογία, για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος, της 19/01/2019, ΠΟΡΟΣ – ΤΡΙΤΩΝΙΑ.

Τυχόν υπομνήματά σας και σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν στη Γραμματεία της παρούσας Πειθαρχικής Επιτροπής μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Η.

ΠΡΟΣ ΤO  ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΘΕΜΑ : ΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Η., καλεί την ΤΡΙΤΗ 29/01/2019 και ώρα 18.30', το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας καθώς επίσης και τον εκπρόσωπό σας, κ. Ρεθεμνιωτάκη Γεώργιο, σε γραπτή ή προφορική απολογία, για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος, της 20/01/2019,  ΔΕΙΛΙΝΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Τυχόν υπομνήματά σας και σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν στη Γραμματεία της παρούσας Πειθαρχικής Επιτροπής μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης.

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ