Ο Δήμαρχος ορίζει τα 3/5 των διοικήσεων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

Τελευταία Ενημέρωση:

Συμμετοχή με ένα τουλάχιστον μέλος από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Στο σχέδιο νόμου με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται η τροποποίηση του άρθρου 6 του Νόμου 4623/2019 που αφορά στον ορισμό διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Δήμων.

Στην συγκεκριμένη διάταξη γίνεται σαφές ότι τα 3/5 των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ ορίζονται από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη ενώ επιβάλει ότι για τις περιπτώσεις των αντιπολιτεύσεων ορίζεται τουλάχιστον ένα μέλος.

Η τροποποίηση αυτή επιχειρεί να βάλει ένα τέλος στη διαμάχη μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης που παρουσιάστηκαν σε πολλούς δήμους ωστόσο όπως διευκρινίζεται: “Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019 θεωρούνται νόμιμες”.


Σύμφωνα με το άρθρο 178 αναδιατυπώνεται η αναλογία των τριών πέμπτων και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη αντίστοιχα.


Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από τους φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος.

Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019 θεωρούνται νόμιμες».

πηγή: Myota.gr

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...