Δυο φοιτήτριες ταξίδεψαν το Μαλεβίζι στον κόσμο

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Μια πτυχιακή εργασία γίνεται χρήσιμο εργαλείο για τον Δήμο – Τα βασικά συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε παγκόσμιο συνέδριο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελένη Στάθογλου

Μέχρι και το Παγκόσμιο Συνέδριο “Tourman 2021” κατάφεραν να φθάσει η πτυχιακή εργασία δύο φοιτητριών του τμήματος “Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού” του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου η οποία είχε ως θέμα «Την Τουριστική Ανάπτυξη του δήμου Μαλεβιζίου σε συνδυασμό με την προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα του Δήμου».

Ο λόγος για τις φοιτήτριες Μαρία Αποστολάκη και Ναταλία Φαρσάρη, οι οποίες τον χειμώνα που μας πέρασε προχώρησαν στην πτυχιακή τους εργασία με την πολύτιμη καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή τους κ. Γιώργου Τριανταφύλλου για το πως μπορεί να βοηθήσει ο πρωτογενής τομέας με τον τριτογενή, στην τουριστική ανάπτυξη του δήμου.

«Η πτυχιακή εργασία αλλά και η έρευνα των δύο φοιτητριών η οποία βαθμολογήθηκε με άριστα, αποδείχθηκε ότι είναι επιστημονικού επιπέδου όπως έκριναν αξιολογητές του Παγκόσμιου συνεδρίου “Tourman”στο οποίο πριν από λίγες ημέρες παρουσίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης,την έρευνα που έκαναν για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Μαλεβιζίου και μάλιστα στα αγγλικά, σε 1.100 συνέδρους απ όλο τον κόσμο» ανέφερε με δηλώσεις του στη “Φωνή του Μαλεβιζίου” ο επιβλέπων καθηγητής κ. Γιώργος Τριανταφύλλου.

Όπως εξήγησε, στην παρούσα εργασία ασχολήθηκαν με την προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα του Δήμου Μαλεβιζίου στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής και σκοπός της εργασίας ήταν να αναδειχθούν τα προϊόντα που παράγονται στο Δήμο Μαλεβιζίου και να ενταχθούν στα μενού των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η τοπική αγορά μέσω του τουρισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφύλλου, το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας ήταν η προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα του Δήμου Μαλεβιζίου στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει και από την έρευνα, με την κατάλληλη διαχείριση ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τα προϊόντα που παράγουν οι κάτοικοι με την τουριστική ανάπτυξη.

Παράλληλα στην πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά στον γαστρονομικό τουρισμό που τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, ωστόσο δεν είναι και μικρό το ποσοστό των επισκεπτών που προτιμούν το all-inclusive, όπως επισημαίνεται. Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα στις ξενοδοχειακές μονάδες.
Έτσι, οι τουρίστες θα γευτούν τα κρητικά προϊόντα και στη συνέχεια αν τους αρέσουν να τα εντάξουν στη διατροφή τους.

Οι φοιτήτριες με τον καθηγητή Γιώργο Τριανταφύλλου.

Οι συνεντεύξεις

Οι δύο φοιτήτριες πήραν συνεντεύξεις μεταξύ άλλων από τον δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, την αντιδήμαρχο κυρία Χρύσα Λυρώνη, τη διευθύντρια τοπικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του δήμου κυρία Καλλιόπη Σμαραγδή, από διευθυντές ξενοδοχείων αλλά και από αγρότες ενώ έστειλαν μέσω internet ερωτηματολόγια σε ανθρώπους του τουρισμού και όχι μόνο για τη συγκέντρωση των στοιχείων. Μάλιστα, για την ολοκλήρωση της εργασίας τους χρησιμοποίησαν βιβλία από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Η εργασία χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα, το θεωρητικό και το ερευνητικό κομμάτι. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαν στο τουριστικό φαινόμενο, δηλαδή θέσανε την έννοια του τουρισμού, τις μορφές τουρισμού, τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του, καθώς αναφερθήκανε και στο τουριστικό προϊόν.

Στο δεύτερο κεφάλαιο σχολιάσανε τις τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή τις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι αυτές που ασχολούνται περισσότερο με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Επικεντρώθηκαν στις μορφές και στους στόχους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στο ξενοδοχειακό marketing και στο ξενοδοχειακό προϊόν.

Επιπλέον, αναλύσανε τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που ακολουθούν για την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Στο τρίτο κεφάλαιο οι δύο φοιτήτριες κατέγραψαν πληροφορίες σχετικά με την γαστρονομία, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη προώθηση των τοπικών προϊόντων στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Συνεχίσανε με το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάσανε την ανάλυση S.W.O.T. ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράψανε το ερευνητικό μέρος της εργασίας.
Τέλος, καταλήξανε στα συμπεράσματα της εργασίας και δώσανε προτάσεις για την καλύτερη σύνδεση των παραγωγών των τοπικών προϊόντων με τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής ενώ χαρακτήρισαν σημαντικό, να γνωρίσουν και οι ίδιοι οι τουρίστες τα τοπικά προϊόντα για να θελήσουν να τα δοκιμάσουν.

Πραγματοποιώντας την ανάλυση SWOT, οι δύο φοιτήτριες στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας, εξέτασαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που υπάρχουν στον Δήμο Μαλεβιζίου.
Ειδικότερα, τα δυνατά και αδύνατα σημεία αναφέρονται στο εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Ο Δήμος ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παραγωγών και επιχειρηματιών

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα που έγινε από τις δύο φοιτήτριες στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας ,είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία μέσω Δήμου, παραγωγών και επιχειρηματιών. Με αυτό τον τρόπο, θα λυθούν τυχόν προβλήματα και θα μπορέσουν να αναπτυχθούν με επιτυχία. Όπως επισημαίνουν συμπερασματικά από την έρευνα που διεξήγαγαν οι Μαρία Αποστολάκη και Ναταλία Φαρσάρη, το Μαλεβίζι είναι ένα τουριστικό μέρος που δέχεται τουρίστες χειμώνα καλοκαίρι.

Μολαταύτα, ο Δήμος έπασχε τόσα χρόνια από αδυναμία ύπαρξης προγραμματισμού και στρατηγικής. Ο Δήμος θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σχέδιο που να περιλαμβάνει την ορθή τουριστική ανάπτυξη του Δήμου σε συνδυασμό με την προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα του Δήμου. Αυτό είναι στα σχέδια του Δήμου να γίνει το επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσει, έπειτα από συζήτηση που πραγματοποίησαν με τον δήμαρχο Μενέλαο Μποκέα.
Για να εισπράξει κέρδη ο Δήμος από τον τουρισμό στο κομμάτι των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, θα πρέπει να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος και να βρούνε τα αδύνατα σημεία.

Μια σημαντική αλλαγή που θα πρέπει να γίνει είναι η επικοινωνία και οι σχέσεις που έχουν οι παραγωγοί με τους επιχειρηματίες ξενοδοχείων και επισιτιστικών μονάδων. Με την κατάλληλη συνεργασία θα μπορούν να αναπτύξουν σωστά τις επαγγελματικές τους σχέσεις. Ακόμα και η σχέση των παραγωγών με τον Δήμο είναι εξίσου σημαντική και αναγκαία.
Ο Δήμος θα ήταν ωφέλιμο να βοηθήσει όσο μπορεί τους παραγωγούς στην ανάδειξη των προϊόντων τους μέσω εκδηλώσεων, λαϊκών αγορών, φεστιβάλ κλπ. Μια πρόταση επίσης είναι η δημιουργία ενός τοπικού φόρουμ προώθησης προϊόντων, μέσα από το οποίο θα έρχονται σε επαφή οι παραγωγοί με τους επιχειρηματίες.

Έπειτα, αν οργανωθεί σωστά το τοπικό φόρουμ και έχει θετικά αποτελέσματα, θα ήταν μία καλή κίνηση να οδηγηθούν στο Παγκρήτιο φόρουμ. Έτσι, οι τοπικοί παραγωγοί θα μπορούν να προωθήσουν την παραγωγή τους και σε άλλους επιχειρηματίες της Κρήτης. Μία προσπάθεια που ήδη γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι η διεξαγωγή του Παγκρήτιου Φόρουμ Προώθησης Τοπικών Προϊόντων. Θα ήταν προτιμότερο να διεξαχθεί άλλη χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, το Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Τοπικών Προϊόντων γίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Απρίλιο. Τον μήνα Απρίλιο, όμως, έχουν οι επιχειρηματίες έχουν ήδη επιλέξει τους προμηθευτές τους. Θα ήταν καλύτερο να διεξαχθεί Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου ή το πολύ μέσα Ιανουαρίου.

Ένα καλό και ωφέλιμο βήμα για τους παραγωγούς θα ήταν να δημιουργήσουν ένα συνεταιρισμό σε έναν ενιαίο φορέα. Επιπλέον, ένα απαραίτητο βήμα από τους παραγωγούς για την προώθηση των προϊόντων τους στις επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση σταθερών ποσοτήτων. Αν πετύχει η εξασφάλιση σταθερών ποσοτήτων, θα σταματήσει και η αγορά εισαγόμενων προϊόντων από τους επιχειρηματίες.

Από την πλευρά τώρα των παραγωγών, θα ήταν πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούν τις επιδοτήσεις που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συμφέρον της παραγωγής τους.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα πρέπει να κατευθύνεται στην παραγωγή, ώστε να γίνει καλύτερη, και όχι σε διάφορα άλλα πράγματα που δεν αφορούν την παραγωγή τους. Επιπλέον, οι παραγωγοί θα ήταν ωφέλιμο να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται συνεχώς. Μία πολύ σημαντική κίνηση, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη, που θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος θα ήταν η δημιουργία ενός τοπικού σύμφωνου ποιότητας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών.

Με άλλα λόγια, με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση θα γνωρίζει ο επιχειρηματίας ότι το προϊόν είναι πιστοποιημένο, αξιόπιστο και έτσι ο παραγωγός θα μπορεί να διοχετεύσει τα προϊόντα του στις επιχειρήσεις και στα ξενοδοχεία.
Θα ήταν πολύ καλό, όπως επισημαίνουν, για τον παραγωγό να έχει πιστοποίηση για τα προϊόντα του από τον Δήμο. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό το σχέδιο πιστοποίησης, μπορεί να χρειαστεί μία ιδιωτική παρέμβαση, καθώς είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί από ένα δημόσιο φορέα. «Ένα τέτοιο σχέδιο για να πραγματοποιηθεί θα ήταν πολύ πρωτοποριακό», αναφέρουν.

Μία άλλη πρόταση για να βοηθήσει ο δήμος τους παραγωγούς θα ήταν να τους προωθήσει τα προϊόντα και στο εξωτερικό. Αν συνεργαστούν οι παραγωγοί με τους επιχειρηματίες, ο δήμος θα τους βοηθήσει να προωθήσει τα προϊόντα τους στο εξωτερικό και να μειώσει τα τέλη από τους επιχειρηματίες.
Τέλος, μια άλλη εναλλακτική θα ήταν να κινητοποιήσει ο δήμος και η κοινότητα τους επιχειρηματίες να επιλέγουν τοπικά προϊόντα, διευκολύνοντας τους με τα δημοτικά τέλη, δηλαδή κάποιου είδους έκπτωσης.

Πλέον, ο δήμος Μαλεβιζίου έχει στα χέρια του ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για την προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα του δήμου, στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Τα δυνατά σημεία υπερτερούν αλλά δεν προβάλλονται

 • Η τοποθεσία και το κλίμα του νησιού.
 • Το εύκρατο μεσογειακό κλίμα που αλλάζει προς το ηπειρώτικο σε περιοχές με βουνά, όπου ωφελεί την χλωρίδα και την πανίδα.
 • Γαλαζοπράσινες παραλίες, βουνά, πεδιάδες και άλλες ομορφιές της φύσης που το κάνουν να ξεχωρίζει.
 • Η ιστορία και η μοναδική κουλτούρα της Κρήτης μαγεύουν κάθε ταξιδιώτη που την επισκέπτεται.
 • Μοναστήρια και Εκκλησιές
 • Στο Φόδελε, το μουσείο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο) και τον ποταμό Παντομάντρη
 • Στη Κερατίδι της Δαμάστας, το μνημείο και οι τάφοι των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς
 • Στις Γωνιές, παλιός ανεμόμυλος και νερόμυλος, το Μέγαρο Σκλαβόκαμπου
 • Στην περιοχή Παλιά Βρύση στο Καμάρι, βρίσκεται η παλιά μαρμάρινη Κρήνη.
 • Η Παραδοσιακή Βρύση στην πλατεία του Καμαριώτη.
 • Στην Τύλισο, οι αρχαιολογικοί χώροι.
 • Η Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
 • Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Γάζι
 • Η Δημοτική Πινακοθήκη στην Τύλισο
 • Η Αίθουσα Τέχνης του Γ. Κλινάκη στο Μάραθος
 • Φαράγγι Σπηλιώτισσα στη Ροδιά
 • Φρούριο Παλαιοκάστρου
 • Παλιά Βρύση Αχλάδας
 • Αρχαία Απολλωνία στην Αγία Πελαγία
 • Μέγαρο Μοδινών στη Ροδιά
 • Το Βουλισμένο Αλώνι στην Τύλισο
 • Σπήλαιο Δόξα στο Μάραθος
 • Φαράγγι του Αλμυρού ή Κέρης ή των Λινοπεραμάτων
 • Αγνά τοπικά προϊόντα του νησιού και παραδοσιακά ποτά

Τα αδύνατα σημεία

 • Έλλειψη διαφήμισης των τοπικών προϊόντων.
 • Έλλειψη εκδηλώσεων για τη προβολή των τοπικών προϊόντων.
 • Έλλειψη υποστηρικτικών υποδομών.
 • Ατολμία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Μειωμένη χρήση της τεχνολογίας.
 • Έλλειψη λαϊκών αγορών.
 • ΑΠΕΙΛΕΣ:
 • Μείωση ζήτησης λόγω οικονομικής κρίσης.
 • Ύπαρξη ανταγωνιστών.
 • Καταστροφές από καιρικά φαινόμενα.
 • Έλλειψη εμπιστοσύνης των παραγωγών ως προς τους επιχειρηματίες για την πληρωμή.
 • Απώλεια τεχνογνωσίας.
 • ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:
 • Εξέλιξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
 • Διαφήμιση στα τοπικά κανάλια της τηλεόρασης.
 • Δυνατότητες για ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.
 • Πραγματοποίηση εκδηλώσεων με θέμα τη κρητική γαστρονομία.
 • Δημιουργία λαϊκών αγορών.
 • Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Η Φωνή του Μαλεβιζίου”

Related Articles