Σύντομος σχολιασμός στα θέματα της Ανατομίας-Φυσιολογίας ΕΠΑΛ

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Τα φετινά θέματα κρίνονταιωςβατά, στο επίπεδο των προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσαν κάποια ερωτήματα στο Α ́ θέμα, καθώς και στα δύο τελευταία ερωτήματα του Δ’θέματος, στα οποία θα μπορούσαν να απαντήσουν μόνο οιάριστα προετοιμασμένοι μαθητές.

Related Articles