Σχολιασμός θεμάτων για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

by KORINA KAFETZOPOULOU

Τελευταία Ενημέρωση:

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έχουν ως κεντρικό άξονα την αξία της ιστοριογνωσίας και της επαφής με το παρελθόν. Συμπεριλαμβάνουν 2 κείμενα μη λογοτεχνικά και 1 λογοτεχνικό.

Αναλυτικότερα, το θέμα Α ζητούσε περιληπτική απόδοση τμήματος του κειμένου από τους μαθητές και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους υποψηφίους. Στα ίδια επίπεδα κινείται και το θέμα Β1 (Σωστό-Λάθος) Η ερώτηση Β2 αποτελείται από 2 υποερωτήματα σχετικά με τον τίτλο του κειμένου και τη χρήση του ευθέος λόγου. Το ερώτημα Β3 σχετίζεται με την προθετικότητα στο λόγο και αναμένεται να δυσκολέψει καθώς ίσως πρόκειται για το πιο απαιτητικό ζητούμενο απο το θέμα Β.

Αναφορικά με το θέμα Γ (κείμενο 3), πρόκειται για ένα πεζό κείμενο, απόσπασμα διηγήματος του Θανάση Βαλτινού. Το ερώτημα αποτελείται από δύο υποερωτήματα, όπου το πρώτο σχετίζεται με την ανάλυση του θέματος του κειμένου και την τεκμηρίωση μέσω κειμενικών δεικτών ενώ το δεύτερο με μια προσωπική τοποθέτηση του μαθητή πάνω στο θέμα. Στο σημειο αυτό οι υποψήφιοι ίσως δυσκολευτούν να εντοπίσουν με ευκολία τους κειμενικούς δείκτες που θα στηρίξουν την απάντησή τους.

Ως προς το θέμα Δ (έκθεση) οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναφερθούν σε ένα άρθρο τόσο στην αξία της ιστοριογνωσίας όσο και σε βιωματικούς τρόπους με τους οποίους οι νέοι θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για το ιστορικό παρελθόν. Το θέμα της έκθεσης δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους υποψηφίους.

Τέλος, στο σύνολό τους τα θέματά δεν κρίνονται αυξημένης δυσκολίας καθώς είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Καλαφατάκη Αριστέα

Κασωτάκη Ελένη

Κονσολάκη Ελευθερία

Φιλόλογοι του φροντιστηρίου ΄΄ΚΥΚΛΟΣ΄΄

Related Articles