ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3.720 νοσηλευτών – Στο ΦΕΚ η προκήρυξη

by KORINA KAFETZOPOULOU

Τελευταία Ενημέρωση:

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκύρηξη για τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στον τομέα της Υγείας.

Η προκύρηξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.720 θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Τα κριτήρια της προκύρηξης
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ».

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν επιπλέον μόρια λόγω της πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας που δίνει το μέγιστο μέχρι 90 μόρια.

Συγκεκριμένα, η άριστη γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτεί με 90, η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας με 60 και η καλή γνώση ξένης γλώσσας με 40.

Την ίδια στιγμή, απαραίτητο είναι το Πιστοποιητικό Υπολογιστών ELIC που αποτελεί τυπικό προσόν της προκήρυξης.


Related Articles