Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης που συνεδρίαση υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη ενέκρινε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). 

Η εκπόνηση και έγκριση του ΠΕΣΠΚΑ αποτελεί θεσμική και ουσιαστική υποχρέωση της κάθε Περιφέρειας και γίνεται σε εναρμόνιση με το Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Η Περιφέρεια Κρήτης είναι από τις πρώτες που ολοκληρώνει τη θέσπιση του Σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο στρατηγικού χαρακτήρα, πολύ μεγάλης σημασίας για την Κρήτη αφού εξετάζει το σύνολο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της και διερευνά την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αυτό. Με το ΠΕΣΠΚΑ θεσπίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής, η οποία στρατηγική έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Κρήτης στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής.

Ψήφισμα για τον πρωτογενή τομέα 

Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα το Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο τονίζει πως αποτελεί αναγκαιότητα η άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και ο εντοπισμός των ευκαιριών που διαμορφώνονται για τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 25.8.2022 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με την παρουσία όλων των φορέων του πρωτογενή τομέα και στο διάλογο που αναπτύχθηκε κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το Κόστος Παραγωγής, την Ελαιοκαλλιέργεια – Δακοκτονία, την Ελληνοποίηση Αγροτικών Προϊόντων, τους Εργάτες Γης, το Μεταφορικό Ισοδύναμο, τον Κανονισμό Ασφάλισης  ΕΛΓΑ, την Αλιεία, την Μελισσοκομία και τους νέους Γεωργούς. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τους φορείς του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. 

Ψήφισμα για το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σε ψήφισμα για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Χανιά, ζητά από την Κυβέρνηση την παραχώρηση, χωρίς ανταλλάγματα, στον  δήμο Χανίων  του συνόλου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου, ώστε οι χώροι του να αποδοθούν ως χώροι πράσινου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού και για κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης,  με διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα των χώρων, με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση.

Άλλες αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 

Επίσης στη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, ενέκρινε την έκδοση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της επαρχιακής οδού 44 «Αγιές Παρασκιές – Καστέλλι - όρια Νομού», για την κατασκευή της κάτω διάβασης Τ10 (Χ.Θ.: 12+643) στο υποτμήμα αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ – Είσοδος Αεροδρόμιου Καστελλίου, από Χ.Θ:12+540 έως Χ.Θ.:16+996,13.

Τέλος, ενέκρινε τροποποιήσεις για το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης, την τουριστική προβολή, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2022.

Επίσης, ενέκρινε το ευρωπαϊκό έργο «"TRANSCEND" –«Transformational and Robust AdaptatioN to waterScarcity and ClimatE chaNge under Deep uncertainty- Δυναμική Προσαρμογή στη λειψυδρία και στην κλιματική αλλαγή υπό συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος.

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ