Στελεχώνεται το ΚΑΠΗ Κρουσώνα – Διευκρινίσεις από την αντιδήμαρχο Μαρίνα Βογιατζή για την πρόσφατη μετακίνηση υπαλλήλου

Petite Perle 300×250

Διευκρίνιση ως προς τη διοικητική στελέχωση της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα έκανε η αντιδήμαρχος Μαρίνα Βογιατζή  με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ της Φωνής του Μαλεβιζίου για τη   μετακίνηση της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Τερζίδου, για την κάλυψη των αναγκών του Κρουσώνα.

Η τοποθέτηση της κα Τερζίδου που είναι κοινωνική λειτουργός γίνεται στο ΚΑΠΗ Κρουσώνα λόγω έλλειψης στελέχωσης προσωπικού για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Επιπλέον εκτός ωραρίου θα παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες για τη διοικητική στελέχωση της δημοτικής κοινότητας με την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και σε Λουτράκι και Κορφές.

Σε κάθε περίπτωση η παρουσία της στον Κρουσώνα θα είναι χρήσιμη σε πολλά επίπεδα .

Άλλωστε η κα  Τερζίδου  που έχει  υπηρετήσει σε θέση ευθύνης και μέχρι την κατάργηση του ΔΟΚΚΑΠΑΜ, ήταν προϊσταμένη του τμήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, είναι μια ικανή και έμπειρη υπάλληλος που θα ενισχύσει σημαντικά  το ΚΑΠΗ Κρουσώνα αλλά θα βοηθήσει και στη διεκπεραίωση ζητημάτων που απασχολούν της Κοινότητες ως προς τα διαδικαστικά.

Οι σχετικές αποφάσεις ήδη έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η πρώτη απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για την οργανική θέση ορίζει:

«Τοποθετεί την υπάλληλο Μαρία Τερζίδου του Αναστασίου κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο ΚΑΠΗ Κρουσώνα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, λόγω έλλειψης στελέχωσης προσωπικού στην αναφερόμενη Οργανική Μονάδα προκειμένου για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του».

Η άλλη από την αντιδήμαρχο Μαρίνα Βογιατζή:

«Τροποποιούμε τη με αρ. 2664/2023 (ΑΔΑ: 9485ΩΛΣ-ΤΒ0) απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου περί Ορισμού Ειδικών Γραμματέων του Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και πρακτικογράφων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Μαλεβιζίου πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους για το έτος 2024, ως προς τον ορισμό του υπαλλήλου Εμμανουήλ Δρακουλάκη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ως πρακτικογράφου του συμβουλίου των Κοινοτήτων Κρουσώνα, Λουτρακίου και Κορφών και ορίζουμε στη θέση αυτού από 19/3/2024 την υπάλληλο Μαρία Τερζίδου του Αναστάσιου κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών".

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ